Szczegóły

Tytuł artykułu

O możliwościach wykorzystania skierowanych liczb rozmytych do podejmowania decyzji wielokryterialnych

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

metody wielokryterialne ; skierowane liczby rozmyte ; zmienne lingwistyczne ; rozmyta SAW ; rozmyta TOPSIS

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×