Szczegóły

Tytuł artykułu

Spójność społeczna województwa dolnośląskiego w latach 2005–2015 – pomiar i ocena zmian

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

spójność społeczna ; metody porządkowania liniowego ; odległość GDM1 ; miernik Theila ; program R

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×