Szczegóły

Tytuł artykułu

Lista recenzentów

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 4

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×