Szczegóły

Tytuł artykułu

A review of methods applied for wind power generation forecasting

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

wind power ; forecasting ; physical methods ; statistical methods ; hybrid methods ; wind power integration

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

139–150

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.06.30

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/122767

×