Szczegóły

Tytuł artykułu

Disability vs Spatial Planning and Landscaping – Selected Examples

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

physical disability ; architectural barriers ; public space planning ; development of green areas

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×