Szczegóły

Tytuł artykułu

Naturalne przewietrzanie i komfort termiczny w budynkach użyteczności publicznej

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

system wentylacji naturalnej ; komfort termiczny ; budynki użyteczności publicznej ; efektywność energetyczna ; chłodzenie nocne ; scenariusze działania wentylacji ; pojemność cieplna budynku.

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×