Szczegóły

Tytuł artykułu

Ewolucja struktur miejskich na przykładzie Barcelony

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Barcelona ; przestrzeń publiczna ; układ komunikacyjny ; struktura miejska

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×