Szczegóły

Tytuł artykułu

Modernizacja zabytkowego zespołu dworsko-pałacowego w Cianowicach

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

modernizacja zabytku ; pałac ; dwór ; Cianowice

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×