Szczegóły

Tytuł artykułu

Walory krajobrazowe lasów podmiejskich Rzeszowa w aspekcie tworzenia przestrzeni wypoczynkowej

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

krajobraz leśny ; rekreacja leśna ; czas wolny ; lasy podmiejskie

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×