Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola dzieci i młodzieży w procesach partycypacji społecznej

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

przestrzeń publiczna ; place zabaw ; partycypacja społeczna ; dzieci w przestrzeni publicznej ; partycypacja dzieci i młodzieży

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×