Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój struktury przestrzenno-planistycznej historycznego miasta Mikulińce

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

urbanistyka barokowa ; pałacowo-parkowy kompleks ; środowisko miejskie ; kompozycja przestrzenno-planistyczna ; cechy architektury barokowej ; rozwój historyczny i architektoniczny

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×