Szczegóły

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty projektowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem potrzeb seniorów.

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

starzenie się społeczeństwa ; partycypacja i integracja społeczna ; architektura ; urbanistyka ; projektowanie uniwersalne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×