Szczegóły

Tytuł artykułu

Uniwersalnie projektowanie a podnoszenie stopnia dostępności obiektów szpitalnych

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

architektura szpitali ; dostępność ; projektowanie uniwersalne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×