Szczegóły

Tytuł artykułu

Bezpieczna przestrzeń akustyczna w parku zdrojowym w oparciu o jego plan zagospodarowania

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

przestrzeń akustyczna ; kształtowanie środowiska ; hałas ; teren zielony ; miejscowy plan zagospodarowania

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×