Szczegóły

Tytuł artykułu

Храмовая архитектура волыни в составе российской империи (1795 – 1914 гг.)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

классицизм ; романтизм ; неоготика

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2015.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×