Szczegóły

Tytuł artykułu

Zespół dworsko – parkowy w Romanowie. Historia i obecny stan zachowania

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie ; zespół dworsko-parkowy ; klasycyzm ; środki unijne ; restauracja

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2015.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×