Szczegóły

Tytuł artykułu

Natural materiality: water as an active element ofthe gardens by Denis McClair at Volhynia

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Dionizy Mikler (Denis McClair) ; water ; English landscape garden ; landscape composition ; Volhynia

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2015.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×