Details

Title

Jak ocenić współczesne mieszkanie? Próba zdefiniowania kryteriów wartościujących jakość użytkową współczesnych polskich mieszkań

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2015

Numer

No 3

Authors

Keywords

mieszkanie ; jakość przestrzeni ; jakość mieszkania ; użyteczność mieszkania

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2015.09.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980
×