Szczegóły

Tytuł artykułu

Jak ocenić współczesne mieszkanie? Próba zdefiniowania kryteriów wartościujących jakość użytkową współczesnych polskich mieszkań

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

mieszkanie ; jakość przestrzeni ; jakość mieszkania ; użyteczność mieszkania

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2015.09.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×