Szczegóły

Tytuł artykułu

Kompozycja architektoniczna w dydaktyce

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

architektura ; kompozycja ; forma ; funkcja ; interpretacja ; styl ; kontekst ; percepcja

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2015.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×