Szczegóły

Tytuł artykułu

Selectivity of nicosulfuron isolated or in tank mixture to glyphosate and sulfonylurea tolerant soybean

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

ALS inhibitors ; chlorimuron ; cloransulam ; Glycine max ; glyphosate ; herbicide tolerant crops ; nicosulfuron ; sulfometuron ; tank mixture

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.07.31

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/122930

×