Szczegóły

Tytuł artykułu

Forecasting potato white mold by assessment of ascospores in Iran fields

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

ascospores ; forecasting ; PCR ; potato ; Sclerotinia sclerotiorum

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.07.31

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/122932

×