Szczegóły

Tytuł artykułu

Components of quantitative resistance in barley plants to Fusarium head blight infection determined using three in vitro assays

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

barley ; detached leaf assay ; FHB ; in vitro

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.07.31

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/122933

×