Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of selected parameters of photosynthesisas herbicide stress indicators on the example of glyphosate

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

glyphosate ; leaf greenness index ; N-phosphonomethyl glycine ; netphotosynthesis rate ; sublethal dose

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

241-245

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.10.02

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/122939

×