Szczegóły

Tytuł artykułu

Genetic variability and host specialization in Alternaria alternata colonizing Solanaceous crops in Sudan

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

AFLP ; Alternaria ; diversity ; early blight ; Solanaceae

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

246-256

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/122940

×