Szczegóły

Tytuł artykułu

The role of guidelines in pest monitoring and warning systems in integrated pest management

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

intergrated control ; guidelines ; warning system

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

211-214

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.09.27

Typ

Review / Artykuł przeglądowy

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/122941

×