Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of changes of structure of ichthyofauna in the post excavation reserviors (example from Polesie Lubelskie)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2015

Wolumin

Vol XII

Autorzy

Słowa kluczowe

ichthyofauna ; small water reservoir ; Polesie Lubelskie (Poland)

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×