Szczegóły

Tytuł artykułu

Abundance and characteristics of population of brown bullhead (Ameiurus nebulosus) in Domaszne Lake

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2015

Wolumin

Vol XII

Autorzy

Słowa kluczowe

brown bulhead ; Ameiurus nebulosus ; invasive species ; ichthyofauna ; Domaszne

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×