Szczegóły

Tytuł artykułu

Seasonal changes of ciliates in activated sludge (wastewater treatment plant „Bieławin”, Chełm)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2016

Wolumin

Vol XIII

Autorzy

Słowa kluczowe

wastewater treatment plant ; activated sludge ; ciliates

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×