Szczegóły

Tytuł artykułu

Vertical micro-distribution of testate amoebae and ciliates in Sphagnum dominated peatland

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2016

Wolumin

Vol XIII

Autorzy

Słowa kluczowe

testate amoebae ; ciliates ; micro-distribution ; peatland

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×