Szczegóły

Tytuł artykułu

Current structure of leaf beetle assemblages (Coleoptera, Chrysomelidae) of forest communities in the Krzemionki Opatowskie Reserve as a result of succession of vegetation

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2016

Wolumin

Vol XIII

Autorzy

Słowa kluczowe

Chrysomelidae ; succession ; forest species ; open-land species ; ecotone in time

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×