Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of habitat conditions on the occurrence of epiphytic invertebrate fauna in oxbow lakes

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2016

Wolumin

Vol XIII

Autorzy

Słowa kluczowe

oxbow lakes ; environmental conditions ; macrophytes ; epiphytic fauna

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×