Szczegóły

Tytuł artykułu

Wisents in transboundary populations – a chance or a problem?

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2017

Wolumin

Vol XIV

Autorzy

Słowa kluczowe

European bison ; wisent ; range of occurrence ; population management ; transboundary cooperation ; barriers

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×