Szczegóły

Tytuł artykułu

Metal Streaming Instruments As an Tool to Increase Mining Project Values

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 33

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.1515/gospo-2017-0018

×