Szczegóły

Tytuł artykułu

INTECOL 2013 Into The Next 100 Years

Tytuł czasopisma

Papers on Global Change IGBP

Rocznik

2014

Numer

No 21

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1730-802X

DOI

10.1515/igbp-2015-0005

×