Szczegóły

Tytuł artykułu

Deadly Attraction, or Why Culture Glamourises Female Death and Misery

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

culture ; depression ; fashion ; melancholia ; women

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×