Szczegóły

Tytuł artykułu

Franz Schubert’s "Death and the Maiden" and Samuel Beckett’s Oeuvre

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Beckett Samuel ; Heidegger Martin ; Proust Marcel ; death

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×