Szczegóły

Tytuł artykułu

One Annihilates the Other, One Cannot Exist Without the Other: Death Becomes Her

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

culture ; masculinity ; femininity ; personification of death ; domination ; annihilation

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×