Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of melatonin implantation on the fertility potentials of Kivircik and Charollais ewes and rams during the non-breeding season

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2017

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.1515/pjvs-2017-0060

×