Szczegóły

Tytuł artykułu

Spirulina Platensis Affects Factors Involved in Spermatogenesis and Increases Ghrelin Receptors in Testis Tissue of Rats Fed a High-Fat Diet

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2017

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.1515/pjvs-2017-0056

×