Szczegóły

Tytuł artykułu

Two-point Method for Arterial Local Pulse Wave Velocity Measurement by Means of Ultrasonic RF Signal Processing

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2010

Wolumin

vol. 35

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

ultrasound ; local pulse wave velocity ; model of artery

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

3-11

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 2300-262X ; ISSN 0137-5075

Referencje

Bots M. (2002), Carotid Intima-media thickness, arterial stiffness and risk of cardiovascular disease: Current evidence, Journal of Hypertension, 20, 12, 2317. ; Bramwell J. (1922), The Velocity of the Pulse Wave in Man, Proceedings of the Royal Society, London s. B, 93, 298. ; Filipczyński L. (1988), A noninvasive ultrasonic method for estimation of the elasticity of the common carotid artery, null, 54. ; Meinders J. (2004), Simultaneous assessment of diameter and pressure waveforms in the carotid artery, Ultrasound in Medicine & Biology, 30, 2, 147. ; Powałowski T. (1994), Noninvasive evaluation of the elasticity of common carotid artery wall, Archives of Acoustics, 19, 4, 451. ; Powałowski T. (2004), Non-invasive ultrasonic examination of the local pulse wave velocity in the common carotid artery, Archives of Acoustics, 29, 4, 597. ; Powałowski T. (2005), Ultrasonic examinations of the local pulse velocity in the human common carotid artery by means of different methods, Archives of Acoustics, 30, 4, 75. ; Rabben S. (2002), Ultrasound-based vessel wall tracking: an autocorrelation technique with RF center frequency estimation, Ultrasound in Medicine & Biology, 28, 4, 507. ; Trawiński Z. (2000), <i>Elasticity and input impedance examinations in human vessel system by means of ultrasound</i> [in Polish: <i>Badanie elastyczności i wejściowej impedancji w układzie naczyniowym człowieka na podstawie pomiarów ultradźwiękowych</i>], Doctor thesis, IPPT PAN, Warszawa.

DOI

10.2478/v10168-010-0001-9

×