Szczegóły

Tytuł artykułu

Cogeneration in Small Scale - High Speed Microturbines Dynamic Analysis

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2010

Wolumin

vol. 35

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Data

2010

Identyfikator

ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

Referencje

Distributed Energy Peer Review, December 2005, Darlington, USA. ; Frechette L. G., Jacobson S. A. (2000), <i>Demonstration of a microfabricated high-speed turbine supported on gas bearings</i>, MIT, Solid-State Sensor and Actuator Workshop, Hilton Head Is., SC, June 4-8. ; Kiciński J. (2006), <i>Rotor Dynamics</i>, IFFM Publisher, ISBN 83-7204-542-9, pp. 539 <a target="_blank" href='http://www.rotor-dynamics.imp.gda.pl'>www.rotor-dynamics.imp.gda.pl</a> ; Kiciński J., Żywica G., Banaszek S., Bogulicz M., Czoska B. (2008), <i>Modelling of Thermo-Elastic Deformations of the Foil Bearing Bush with the Application of Authors' Own and Commertial Calculation Codes</i> [in Polish], Internal Report No. 22/08 of the IF-FM PAN, Gdańsk 2008. ; Kiciński J., Żywica G., Bogulicz M., Czoska B., Banaszek S., Bogucka K. (2010), <i>Obliczenia sprawdzające dla wytypowanych do dalszej realizacji wariantów wirnika turbogeneratora - analiza własności dynamicznych układu wirnik - łożyska</i>, Opracowanie wewnętrzne IMP PAN, Nr arch. 71/2010, Gdańsk. ; Polimeros G. (2002), Energy Cogeneration Handbook. ; Rządkowski R., Drewczyński M., Kiciński J., Żywica G. (2010), <i>Obliczenia sprawdzające dla wytypowanych do dalszej realizacji wariantów wirnika turbogeneratora - analiza modalna</i>, Opracowanie wewnętrzne IMP PAN, Nr arch. 113/2010, Gdańsk. ; Schmidt M. (2001), Technologies for Microturbomachinery, null. ; Turboden, pages <a target="_blank" href='http://www.turboden.it/en/'>www.turboden.it/en/</a>

DOI

10.2478/v10168-010-0016-2

×