Szczegóły

Tytuł artykułu

Information-seeking behaviour of sniffer dogs during match-to-sample training in the scent lineup

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2008

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2008

Identyfikator

ISSN 0079-2993

Referencje

Bednarek T. (1998), Podstawowe zagadnienia z badań osmologicznych. [Basic issues concerning scent examination], Problemy Kryminalistyki, 222, 32. ; Bednarek T. (1999), <i>Schemat ekspertyzy z zakresu kryminalistycznych badań śladów zapachowych.</i> [Scheme of expertise of forensic scent trace examination], Problemy Kryminalistyki, 224, 5. ; I. Brisbin, Jr (1991), Testing the individual odour theory of canine detection, Animal Behaviour, 42, 63. ; Dröscher V. (1971), Świat zmysłów [World of senses]. ; Fiset S. (2000), Spatial encoding of hidden objects in dogs (Canis familiaris), Journal of Comparative Psychology, 4, 315. ; Fjellanger R. (2002), A training program for filter-search mine detection dogs, International Journal of Comparative Psychology, 15, 277. ; Gawkowski, M., Godlewski, J., Misiewicz, K., Rogowski M., (1998). <i>Osmologia w pigułce.</i> [Principles of osmology]. <i>Policyjny Biuletyn Szkoleniowy.</i> (Ed.) Wyższa Szkoła Policji, Szczytno. ; Gawkowski, M., (2000). <i>Identyfikacja osoby na podstawie śladu zapachowego.</i> [Identification of humans on the base of individual scent]. Unpublished Edition of the Police Training Centre, Legionowo, Poland, 38 pages. ; Hepper P. (2005), How many footsteps do dogs need to determine the direction of an odour trail?, Chemical Senses, 30, 291. ; Jezierski T. (2003), Problemy Współczesnej Kryminalistyki [Problems of Contemporary Forensic Science], 8, 2, 207. ; Marchlewska-Koj A. (1998), W świecie ssaków - komunikacja węchowa. [In the world of mammals - the olfactory communication]. Wrocław. ; Settle R. (1994), Human scent matching using specially trained dogs, Animal Behaviour, 48, 1443. ; Schoon G. (1996), Scent identification lineups by dogs (Canis familiaris); experimental design and forensic application, Applied Animal Behaviour Science, 49, 257. ; Schoon G. (1997), Scent identification by dogs (Canis familiaris): A new experimental design, Behaviour, 134, 531. ; Schoon G. (1998), A first assessment of the reliability of an improved scent identification line-up, Journal of Forensic Science, 1, 70. ; Schoon G. (1994), The ability of dogs to recognize and cross-match human odours, Forensic Science International, 69, 111. ; Sommerville B. (1993), The use of trained dogs to discriminate human scent, Animal Behaviour, 46, 189. ; Soproni K. (2001), Comprehension of human communicative signs in pet dogs (Canis familiaris), Journal of Comparative Psychology, 2, 122. ; Soproni K. (2002), Dogs' (Canis familiaris) responsiveness to human pointing gestures, Journal of Comparative Psychology, 1, 27. ; Thesen A. (1993), Behaviour of dogs during olfactory tracking, Journal of Experimental Biology, 180, 247. ; Tomaszewski T. (2006), Scent identification evidence in jurisdiction (drawing on the example of judicial practice in Poland), Forensic Science International, 162, 191.

DOI

10.2478/v10059-008-0010-y

×