Szczegóły

Tytuł artykułu

Editorial - On the Road to Adulthood

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2008

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2008

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/v10059-008-0031-6

×