Szczegóły

Tytuł artykułu

Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 182 Studia nad chaosem przestrzennym

Numer

cz.2 Koszty chaosu przestrzennego

Autorzy

Słowa kluczowe

costs ; estimation ; Functional Urban Areas ; households ; social costs ; suburbanization ; urban sprawl

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×