Szczegóły

Tytuł artykułu

Potencjalne koszty odszkodowawcze związane z niewłaściwym planowaniem przestrzennym w gminach

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 182 Studia nad chaosem przestrzennym

Numer

cz.2 Koszty chaosu przestrzennego

Autorzy

Słowa kluczowe

compensations ; de-agriculturalization ; local spatial development plan ; oversupply of housing areas ; spatial management

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×