Szczegóły

Tytuł artykułu

Contribution to the knowledge of the infection with Acanthocephala of a predatory Antarctic ice−fish Chaenocephalus aceratus

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

West Antarctic ; Acanthocephala ; Chaenocephalus aceratus ; infection ; host sex

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

303-308

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×