Szczegóły

Tytuł artykułu

Soft bottom macrofauna of an All Taxa Biodiversity Site: Hornsund (77N, Svalbard)

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Spitsbergen ; Hornsund ; macrobenthos ; biodiversity ; inventory

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

309-326

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×