Szczegóły

Tytuł artykułu

Summer 2009 thermal and bioclimatic conditions in Ebba Valley, central Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Spitsbergen ; topoclimate ; bioclimate ; wind−chill

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

327-348

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×