Szczegóły

Tytuł artykułu

Two relations for generalized discrete Fourier transform coefficients

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

66

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

generalized discrete Fourier transform ; coefficient errors ; aliasing

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

275-281

Data

29.06.2018

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/123433

×